Syre Båtforening 
Er en forening med noe over 120 medlemmer, og innehar en båthavn med ca. 100 båtplasser i Habnavågen på Syre, utenfor Skudeneshavn helt sør på Karmøy. For tiden er det fullt og venteliste i havna. Vi har nå erstattet begge treflytebryggene med betongbrygger med utriggere. Det var et stort prosjekt til ca. 1,5 mill. Foreningen ble startet i 1979, og i 1982 var det 100 medlemmer. Første mudring var i mars-april 1983, den første brygga kom ut i mai 83 og den andre brygga i mars 1984. Det første klubbhuset ble satt opp i mai 1989. Det nye ble satt opp i 2004.  

Foruten å jobbe for våre medlemmers interesser, deriblant og hele tiden vedlikeholde og forbedre kaiområdet med tilhørende flytebrygger og klubbhus. Nå har vi i 2013 fått gjort mye rundt havna, slik at det skal bli et fint område. Vi takker alle som har vært med på å gjøre det!!!!

Hver lørdag er det kaffe og kaker i klubbhuset kl. 13.00, der unge og eldre møtes. Velkommen!

Her ser du kart nr.16 og innseilingen til havna vår. .