Syre Båtforening opererer med en del ulike avgifter og priser. 

Her er en oversikt over disse:

 Medlemskap  500,- pr år.     
 Båtplass (bredde)   2,5 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,5 m 5 m
 Engangsinnskudd  5.500.- 6.600.- 7.700.- 8.800.- 9.900.- 11.000.-
 Årlig havneavgift  550.- 660.- 770.- 880.- 990.- 1100.-
 Utliggere   5.0 m 6.0 m 8.0 m 10 m  
 Engangsinnskudd  5000.- 8000.- 10.000.- 16.000.-  
 Årlig leie utligger  400.- 600.- 800.- 1000.-  

  Strømleie, årlig avgift                       Min 600,- + tilleggsregning etter estimert forbruk/evt. måler

 Kortidsleie, minimum 1 uke, 250 kr. + medlemskap  
 Ved leieplass betaler man kontingent, dobbel havneavgift (bredde)  og evt., dobbel årsavgift for utrigger, ingen innskudd.

Tabellen er slik den står ganske selvforklarende, men kort fortalt er saken den at for å være medlem i Syre Båtforening må du betale medlemskontingenten. Det kan alle som ønsker gjøre. Når du er medlem kan du be om å få tildelt båtplass, og må i så fall betale ett innskudd som angitt i tabellen, samt en årlig havneavgift som går til drift av klubben og videre utbygning med mer. For å kunne drive båthavna uten å gå bankerott skrives innskuddet ditt ned slik som står beskrevet i statuttene, og dette kan endres av årsmøtet hvert år men ikke med tilbakevirkende virkning. Når du så har fått en båtplass kan det være du ønsker å ha utliggere til denne - da må du i så fall betale ett innskudd, med samme betingelser som for plassen, for anskaffelsen av disse samt en årlig leie. Ønsker du i tillegg å leie strømuttak kan du betale også for å få dette.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart
Thor Gunnar Birkeland - epost:

thor.g.birkeland@haugnett.no
 .